สื่อต่างประเทศรายงาน อ็อกซ์ฟอร์ดเปิดตัวการทดลองระดับ Global เพื่อพิสูจน์ว่า ยาที่มีส่วนผสมของ CBD สามารถรักษาและป้องกันผู้ที่มีหรืออาจมีความเสี่ยงทางด้านปัญหาทางสุขภาพจิตได้?

นักวิทยาศาสตร์ของอ็อกฟอร์ด เปิดตัวการทดลองระดับโลกเพื่อพิสูจน์ว่ายาที่มีส่วนผสม CBD สามารถรักษาผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตได้?

ปัจจุบันนั้นสาร cannabidiol (CBD) ถูกใช้ในทางการแพทย์เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ยกตัวอย่างจาก The Guardian ได้กล่าวว่าในประเทศสหราชอาณาจักร มีการใช้ CBD เชิงการแพทย์ในโรคลมบ้าหมู การอาเจียนและคลื่นไส้จากเคมีบำบัดเท่านั้น 

ขอบเขตและเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้

โดยในการศึกษาระดับนานาชาติครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัย 35 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ จะมีการประสานงานโดยภาควิชาจิตเวชาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ศาสตราจารย์ Phillip McGuire แห่งอ็อกซ์ฟอร์ด ซึ่งเป็นผู้นำการทดลองได้กล่าวว่า “Cannabidiol เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาแบบใหม่ที่มีแนวโน้มดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต” และยังได้กล่าวอีกว่า “มีผู้คนจำนวนมากที่เปิดโอกาสให้กับการทดลองใช้ CBD และในการศึกษาระดับย่อยที่ผ่านมาบ่งชี้ว่ามันได้ผล” 

CBD เป็นหนึ่งในสารเคมีที่พบในพืชกลุ่ม Cannabis แต่ไม่มีฤทธิ์ที่ทำให้รู้สึกมึนเมาเหมือนกับ tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ จะมีการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วย 1,000 คน ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ที่พบกับปัญหาทางสภาพจิตครั้งแรก และผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบเดิม ซึ่งนอกจากจะเป็นการศึกษาในแง่ของการรักษาแล้ว Phillip McGuire ยังกล่าวอีกว่า “การศึกษานี้ยังพิสูจน์ในเรื่องที่ว่า CBD สามารถป้องกันการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงได้ด้วยหรือไม่ ซึ่งการศึกษานี้สามารถก่อให้เกิดการรักษาในรูปแบบใหม่ได้” อีกด้วย

ที่มาข่าว: The Guardian

ติดตามข่าวสารจากเพจ ABH Genesis เพิ่มเติมได้ ที่นี่

SHARE

error: ํYou are not allowed to print preview this page, Thank you
Scroll to Top